Fethiye

Ülkemizin en önemli tatil bölgelerinden biri olan Fethiye, Dalaman Havaalanına 48 km uzaklıkta. Yakın çevresinde pek çok plaj var ve bunlardan Ölüdeniz dünya çapında bilinmekte.

 

Bugün Fethiye’nin sırtını dayadığı dağın yamaçlarından körfeze kadar uzanan geniş bir alanda kurulmuş olan Antik Kent Telmessos’a ait kalıntılar bugün de izlenebilmektedir. Başınızı kaldırıp baktığınızda yamaçta Amintas Kral Mezarı’nı göreceksiniz. İon sitilinde ve tapınak türündeki anıt mezarın cephesi iki sütunludur. Soldaki sütunun orta kısmında "Hermapias oğlu Amintas" yazılı. İçeride üç taş peyke bulunmaktadır. Kentin içinde ve çevresinde pek çok lahit ve kaya mezarı göreceksiniz. Anıtsal lahit mezarlardan en önemlisi PTT yanındadır ve Likya dönemine aittir. Lahit, savaşçıları simgeleyen kabartmalarla bezenmiş.

​​

Şehrin güneyinde yükselen tepenin üzerindeki Telmessos akropolünde Aziz John Şövalyelerinin yaptığı sanılan bir kalenin kalıntıları var. Kale Osmanlı Dönemi’nde de kullanılmış. Tepeye çıkanlar, sur kalıntıları, sarnıç ve tepenin doğu yüzünde küçük kaya mezarları görecekler.

 

Telmessos’un amfi tiyatrosu, iskelenin hemen üzerinde ve sürdürülen kazılar sonucu ortaya çıkarıldı. Likya dönemi’nde inşa edilen tiyatro Roma döneminde değişikliğe uğramış. MS 2. yy’da onarım geçiren tiyatronun 5.000 kişi kapasiteli olduğu ve Roma Dönemi’nde arena olarak kullanıldığı anlaşılıyor.


Fethiye’de Osmanlı Dönemi’ne ait eserler arasında 1791 yılında yapılan Eski Cami ve Fethiye Hamamı sayılabilir. Her iki eser de Paspatur Çarşısı’nda.

Antik Çağ’daki adı Telmessos olan Fethiye, Anadolu uygarlıklarının en eskilerinden biri olan Likya uygarlığının batıdaki en önemli kentidir. Kuruluşuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen eldeki belgelerden, kentin geçmişinin en az MÖ 5. yy'a kadar uzandığı tahmin edilmektedir.

 

Antik Çağ’da kahinler kenti olarak ünlenen Telmessos, Fethiye'nin sırtını dayadığı dağın yamaçlarından körfeze kadar uzanan geniş bir alanda kuruludur. Telmessos'lu kahinler kehanette bulunacakları zaman kayaların üzerine çıkar Akdeniz'in mavi sularından ilham alırlarmış. Belki de bu yüzdendir ki Fethiye'ye ait efsaneler oldukça fazla.

Bir söylenceye göre Güneş Tanrısı Apollon kurmuş kenti. Apollon Finike Kralı Agenor’un küçük kızına aşık olmuş. Sevimli bir köpek kılığına girerek kral kızının gönlünü çalar ve evlenirler. Bir oğulları olur ve adını Telmessos koyarlar. Apollon kurduğu kente oğlunun adını verir.
 

Telmessos, tüm Likya ve Karya kentleriyle birlikte MÖ 547’de Pers egemenliğine girer ve krallığa bağlı Satrap’lık olur. MÖ 5. yy. ortalarında kurulan Antik-Delos Birliği’ne katılan Telmessos, bir müddet sonra bağımsız bir kent olarak birlikten ayrılmasına rağmen MÖ 4. yy’a kadar birlikle ilişkilerini sürdürür. MÖ 344-343 kışında Büyük İskender kenti ele geçirir. MÖ 189 yılında Romalılar tarafından Bergama Krallığı’na katılır. Kent, MÖ 133’de Likya federasyonuna girer ve federasyonun en önemli altı kentinden biri olur.

8. yy’da Bizans İmparatoru II. Anastasios onuruna adı Anastasiapolis olarak değiştirilir. 1284’de Menteşeoğulları, 1424’de Osmanlı topraklarına katılır ve Meğri adını alır. Bugünkü adı 1914 yılında, şehit ilk Türk pilotu olan Fethi Bey’e izafeten verilmiştir.

© 2017 Sakin Hayat.

Bizi Arayın / Call Us:

+90 532 261 03 83 (Birol)
calmlifecottages@gmail.com
  • Beyaz Heyecan Simge
  • Instagram - Beyaz Çember
  • Sakin Hayat Facebook

Follow Us: